Kære nuværende og sidste års medlemmer i Svendborg Senior Idræt.

Der var bestyrelsesmøde torsdag den 18. januar. Mødet blev holdt som onlinemøde og hovedpunkterne var foreningens økonomi i 2020 og 2021, corona-situationen og flytning af foreningens generalforsamling.

Årsregnskabet for 2020 viser et mindre overskud, hvorimod budgettet for 2021 viser store udfordringer. Det skyldes bl.a., at ca. 40% af medlemmerne sidste år ikke har fornyet deres medlemskab for 2021. Hertil kommer selvfølgelig færre tilmeldinger til holdene, som trækker i samme retning. Vi har i øjeblikket omkring 60.000 kr. mindre i medlemskontingenter at arbejde med. Jeg håber, at flere vil støtte foreningen i disse ”coronatider” ved i det mindste at forny deres
medlemskab.

Torsdag aften kom regeringen med det, vi havde ventet og frygtet, nemlig en forlængelse af de
gældende corona-restriktioner. Det blev en forlængelse indtil udgangen af februar og et forvarsel om en langsom genåbning af samfundet. Indendørs idræt hører i den forbindelse ikke til de
første men snarere en af de sidste. Vi gætter på, at indendørsidrætten kommer til at ligge stille
det meste af marts. Det får stor betydning for gennemførelsen af vores holdaktiviteter. Enkelte
hold når slet ikke at komme i gang.

Bestyrelsen er derfor indstillet på at afbøde ulemperne i det omfang, det er økonomisk og
praktisk muligt. Tilbagemeldingerne på det elektroniske spørgeskema i uge 3 fortalte os, at de
fleste medlemmer prioriterede træningsvideoer og forlængelse af træningssæsonen højt.

Vi forventer i løbet af denne uge at have en række tilbud klar, som er tilpasset de forskellige aktivitetshold i denne sæson. Sæsonforlængelse, træningsvideoer og planer om flere udendørsaktiviteter, når det er muligt, indgår i buketten. Indendørshold, som slet ikke når at komme i gang, vil få mulighed for tilbagebetaling og øvrige indendørshold kan se frem til en kompensation ved forhåndstilmeldingen til næste sæson.

Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen den 18. februar i Idrætshallen. Coronarestriktionerne gør det ikke muligt at gennemføre den.

I stedet holdes generalforsamlingen fredag den 28. maj fra kl. 14. med dagsorden ifølge vedtægterne. Indtil videre har vi reserveret Idrætshallen, Ryttervej 70 i Svendborg til formålet.
Dagsorden og det øvrige program for dagen vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

De bedste hilsner.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand

GIVE A REPLY

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, 1.sal
5700 Svendborg
Tlf. +45 62233019
Email. svsi.kontor01@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Mobile PAY for løssalg.

 

Betalingsmuligheder.