Kære medlemmer i Svendborg Senior Idræt.

Den 21. maj blev en glædens dag for os og andre idrætsforeninger, da der blev åbnet for de resterende indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter – dog med krav om coronapas og opretholdelse af de generelle smitteforebyggende tiltag som mundbind og hygiejne.

Bortset fra Let Motion holdene, som normalt løber til slutningen af juni, er forårssæsonen imid-lertid slut for vores øvrige indendørshold. Vi har valgt ikke at genåbne Let Motion holdene i den sidste periode, fordi det giver nogle administrative udfordringer og fordi ikke alle deltagerne på Let Motion holdene vil få gavn af det, de har betalt for. Det gælder dem, som ikke har – eller kan få – coronapas og dem, som fortsat er bekymret for smitterisikoen. Derfor har vi valgt i stedet at starte på en frisk efter sommerferien og refundere deltagerbetalingen for Let Motion holdene og for de øvrige indendørshold i forårssæsonen.

Refusionen sker i forbindelse med forhåndstilmeldingen til den kommende efterårssæson, som finder sted i dagene fra den 21.6 til den 4.7. Medlemmer, som valgte at blive hjemme i forårs-sæsonen og som derfor ikke er med i forhåndstilmeldingen denne gang, kan kontakte sekretaria-tet, hvis de ønsker deres kompensation fra 2020-2 udbetalt i stedet for at lade dem indgå i for-eningens ”coronaramte” økonomi. Det vil for den enkelte dreje sig om mindre beløb, som spæn-der mellem 85 kr. for turbomænd holdet til 160 kr. for osteoporose holdet.

Når forhåndstilmeldingen er slut søsætter vi vores helt nye hjemmeside, som medlemmerne vil opleve som både hurtig, overskuelig og intuitiv i sin opbygning. Hjemmesiden er blevet til i et frugtbart samarbejde mellem medarbejdere i foreningens sekretariat og et lokalt IT-konsulentfirma. Den er blevet tjekket grundigt for eventuelle ”børnesygdomme” og vil blive gennemprøvet i alle ender og kanter. Jeg håber derfor, at man vil tage godt imod nyskabelsen – og samtidig bære over med os, hvis der alligevel skulle være en enkelt ”smutter”.

Vores generalforsamling er som bekendt flyttet til torsdag den 19. august kl. 14. Den bliver igen holdt på Hotel Christiansminde, hvor vi var sidste år. Mødeindkaldelsen sendes ud allerede i slutningen af juni, inden medlemmerne for alvor går på sommerferie. Vi ser frem til en festlig og hyggelig dag med generalforsamling, traktement og underholdning. Vi har i år ekstra fokus på bedre parkeringsmuligheder, garderobeforhold og afvikling af traktementet.

De bedste hilsner og god sommer.

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand

GIVE A REPLY

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, 1.sal
5700 Svendborg
Tlf. +45 62233019
Email. svsi.kontor01@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Mobile PAY for løssalg.

 

Betalingsmuligheder.