Generalforsamling afholdes årligt i februar måned, for alle foreningens medlemmer. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Beretning

Referat

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab til godkendelse. (Regnskabet kan ses på www.svsi.dk)
 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 5. august 2021).
 5. Forslag til
  a. Budget for 2021
  b. Medlemskontingent for 2022.
 6. Valg af formand. (Formanden genopstiller)
 7. Valg til bestyrelsen: Alle valg gælder for 2 år således, at der vælges 4 medlemmer i lige år og
  3 medlemmer i ulige år. (På valg er Lene Krogh, Johannes Blaagaard og Ingegerd Størling.
  Ingegerd Størling modtager ikke genvalg).
  Endvidere skal der ekstraordinært vælges et medlem for en periode af 1 år.
 8. Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen,
  indgår vedkommende i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. (Nuværende
  suppleant, Pia Bach Sørensen, modtager genvalg, mens Jytte Aagaard ikke modtager genvalg)
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Revisor Erling Knudsen og Inge-Lise Odgaard samt
  revisorsuppleant Churt Pedersen er alle villige til genvalg).
 10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der en forfriskning. Maria Kjær Kvartetten sørger for underholdning med
inspiration fra The Great American Songbook.

Husk medlemskortet, som giver adgang til generalforsamling, servering og underholdning

Af hensyn til traktementet er der tilmelding til arrangementet. Tilmelding sker elektronisk ved brug af
dette link: Generalforsamling.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den elektronisk tilmelding, kan tilmelding ske til foreningens
sekretariat på svsi.kontor01@gmail.com, (HUSK navn og hold) - evt. på tlf. 62 23 30 19 i sekretariatets åbningstid, mandag, onsdag & fredag kl. 10.00 - 12.00. Bemærk at Kontoret holder ferielukket i juli måned.

Der kan tilmeldes allerede nu og indtil mandag den 9. august.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
Formand

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, 1.sal
5700 Svendborg
Tlf. +45 62233019
Email. svsi.kontor01@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Mobile PAY for løssalg.

 

Betalingsmuligheder.