Senior Idrætskonsulent i Svendborg Kommune.

Svendborg Senior Idræts opgave er at skabe rammer for, at alle seniorer i Svendborg Kommune kan deltage i motion, træning og fællesskaber, så vidt muligt i deres eget lokalområde.
ldrætskonsulenten har derfor mange opgaver at løse — dels for medlemmer af Svendborg Senioridræt og dels over for alle andre seniorer over 60 år, hvad enten de er medlem af en forening eller ej.

Svendborg Senior Idræt samarbejder med både kommunens Sundhedsafdeling i forhold til de svageste seniorer og med andre foreninger generelt om at igangsætte motionsaktiviteter for seniorer.

ldrætskonsulenten har derfor et nært samarbejde med dels lønnede instruktører og dels et utal af frivillige seniorer, uden hvis hjælp de mange aktiviteter ikke kan gennemføres.

Kontakt idrætskonsulenten, hvis der er en aktivitet, du eller din forening gerne vil samarbejde med Svendborg Senior Idræt om. Så hjælper vi gerne!

Kontakt ligeledes ldrætskonsulenten, hvis du kan tænke dig at være frivillig medarbejder.

Svendborg Kommune har gennem mere end 25 år været foregangskommune i forhold til senioridrætstilbud.

I 2012 ændredes tilbuddet fra at være kommunalt til at blive varetaget af en selvstændig forening "Svendborg Senior Idræt".

I samme forbindelse besluttedes det, at stillingen som Senior Idrætskonsulent skulle fortsætte som en kommunal stilling, men under ansvar over for Svendborg Senior Idræt. Det er der derfor indgået en samarbejdsaftale om.

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, stuen
5700 Svendborg
Tlf. +45 22925700
Email. svsi.tlf@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Betalingsmuligheder.