Missionen for Svendborg Senior Idræt

Svendborg Senior Idræt har til opgave at udbyde et bredt udvalg af aktiviteter til rimelige priser,
som dækker efterspørgslen og som samtidig sikrer foreningen en sund økonomi.

Svendborg Senior Idræt er en selvstændig forening, der er oprettet på foranledning af Svendborg Kommune med henblik på at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og socialt samvær for alle selvhjulpne seniorer i kommunen. Opgaven har derfor både et sundhedsmæssigt og et socialt sigte. Aktiviteterne organiseres ved frivillig indsats fra foreningens medlemmer og tilbydes i konkurrence med andre udbydere. Det giver Svendborg Senior Idræt en forpligtelse overfor kommunen og dens borgere til at udbyde et bredt udvalg af aktiviteter til rimelige priser, som dækker efterspørgslen og som samtidig sikrer foreningen en sund økonomi. Opgaven løses kun tilfredsstillende, hvis foreningen råder over en organisation, som både er effektiv og professionel og som består af engagerede, ansvarlige og tilfredse frivillige.

Værdigrundlag for Svendborg Senior Idræt

RUMMELIGHED

 • I SVSI værdsætter vi, hvad det enkelte medlem formår – efter evne, tid og lyst.
 • Det gælder både ”på banen” til den fysiske aktivitet og ”i kulissen” med frivilligt arbejde.

FAGLIGHED OG KVALITET

 • Vi arbejder for at løse vores opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og
  menneskelighed.
 • Vores organisering af opgaverne sikrer, at foreningens frivillige oplever deres funktion som
  både relevant, anerkendt og personligt berigende.

ORDENTLIGHED og TILLID

 • Vi er til at stole på, ordentlige, og vi gør det, vi siger - og med gensidig respekt
 • Vi har gensidig tillid til hinanden uanset om det er op, ned eller til siden i organisationen

DIALOG OG SAMARBEJDE

 • Vi skaber resultater og opnår indflydelse gennem dialog og samarbejde
 • Vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog, når vi samarbejder med kommunen, med andre foreninger og med private institutioner om at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og socialt samvær for seniorer i kommunen.

Vedtaget af bestyrelsen den 10. december 2020

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, 1.sal
5700 Svendborg
Tlf. +45 22925700
Email. svsi.tlf@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Betalingsmuligheder.