Værdigrundlag for foreningen Svendborg Senioridræt

Svendborg Senior Idræt er en selvstændig forening under folkeoplysningen i Svendborg Kommune.

Foreningen udbyder aktiviteter, der understøtter og udvikler medlemmernes muligheder for at opnå større livskvalitet gennem fysisk og mental aktivitet i et forpligtende fællesskab.

Foreningen påtager sig et særligt ansvar i et samarbejde med kommunens sundhedsafdeling og deres brugere.

Foreningen vil etablere en organisationsform, der kan tilgodese ovennævnte.

 

Vision:

Formål/mission:

Foreningen vil skabe et godt idrætsmiljø for seniorer.

Foreningen vil arbejde efter de følgende overordnede værdier med tilhørende værktøjer/praksis:

Helhed i aktiviteterne

 • Sikre kvalitet i aktiviteterne
 • Hurtig og nem kommunikation fra medlemmer til ledelsen og omvendt
 • Etablere samarbejde om foreningens aktiviteter
 • Formidle de gode historier til politikere og borgere i Svendborg kommune
 • Samarbejde med foreninger i Svendborg samt relevante instanser uden for kommunen.

Vedligeholdelse og udvikling

 • Udvikle både fysiske og sociale aktiviteter
 • Sikre at bestyrelse, instruktører og holdledere er engagerede udøvere af vores værdier
 • Sikre alders- og funktionsrelateret træningstilbud
 • Sikre stor bredde i foreningens tilbud
 • Sikre både vedligeholdelse og udvikling hos det enkelte medlem og foreningen som helhed

 

Trivsel

 • Ved at udbyde fysiske og sociale arrangementer for alle medlemmer
 • Gennem kompetent ledelse fra bestyrelse, instruktører og holdledere
 • Ved respektfuld og værdsættende tilgang til alle vore medlemmer
 • Ved at sikre god balance mellem de igangværende og nye aktiviteter

Opdateret 2023

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, stuen
5700 Svendborg
Tlf. +45 22925700
Email. svsi.tlf@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Betalingsmuligheder.